Musik og solnedgang ved Esrum Sø

Operasanger Lars Bo Ravnbak underholder på bedste vis med et dejligt repetoire

Fotos: Helge Lykke

© 2021 af Bådfarten Esrum Sø. Created by helge lykke with Wix.com

IMG_2800