top of page

Fra Frederik IV's Lystjagt til nutidens bådfart på Esrum sø

Det hele begyndte med et højst usædvanligt skib, som Frederik IV lod bygge i begyndelsen af 1720’erne – samme periode, hvor Fredensborg Slot blev opført. I dag ville vi snarere kalde det en lystyacht, for skibet var pragtfuldt udstyret: Det havde to master, en mængde flag og vimpler, en overdækket glaskahyt med fløjlshynder, og der var endda små kanoner. Det har bestemt ikke været noget helt almindeligt syn! Endvidere var der plads til 8 chaluproere i det 15 meter lange lystfartøj, og de har nok haft fuldt op at gøre ikke alene i magsvejr, men også, hvis en storm pludselig skulle sætte ind.

Formålet var udelukkende at kunne nyde den vidunderlige søs rekreative muligheder, og sådan har det også været op gennem tiderne. F.eks. havde Frederik VII en pavillon ved Kongens Bøge i Gribskov, som han ofte besøgte. Og i dag er Kongens Bøge stadig et af de mest populære steder, hvor Bådfarten lægger til og henter skovtursselskabet efter en dejlig dag. Der er bygget en ny pavillon (bålhytte), og ligesom ved de andre anløbssteder i Gribskov er der også grill, borde og bænke. Og Søvejen fra Nødebo til Esrum er landets måske smukkeste skovvej.

Frederik IV's lystyacht

Skipperhuset

Skipperhuset (Chaluphuset) blev bygget udelukkende af hensyn til Frederik IV’s lystyacht. Uden skib intet Skipperhus! Det er en enestående bygning, hvis lige man skal til Venedig for at finde. Når portene er så store, at man dengang måtte»betiene sig af visse fornødne Machiner«, skyldes det, at lystyachten skulle kunne sejle ind i huset, uden at masterne skulle lægges med. Men også på landsiden er der en stor port, og den gav Frederik IV ordre til, fordi han fandt behag i dette »fornøyelige Prospect«, når han kom oppe fra slottet ad den lange Skipperallé. Der var i sandhed stil over de maritime manerer!

Det var kun Chaluphuset, de blev bygget i starten af 1720’erne, samtidig med slottet. De øvrige bygninger, »det skæve tårn« (skipperens bolig) og Beghuset (i dag restaurant) kom til midt i 1700-tallet. Men i dag kalder vi det hele for Skipperhuset.

Rolf og Viking

Bådfarten er over 200 år gammel

 

Kongelig sejlads omkring 1870. Tegning af Rasmus Christiansen

Frederik IV’s lystyacht blev hugget op omkring 1790. Men tilsyneladende blev chaluproerne ikke afskedigede. De har ikke haft en skive at bestille – deres arbejde bestod så vidt vides kun i at færge hoffets funktionærer over søen, så lønnen har været beskeden. Den er sikkert blevet suppleret med lidt fiskeri og lidt privat bådfart, og der al mulig grund til at tro, at de arbejdsløse chaluproere var søens første færge­mænd.

Nu var det primære formål ikke længere søens rekreative muligheder, men slet og ret transport, navnlig mellem Skipperhuset og Nødebo. Vejene var elendige, og man har kunnet spare tid. Senere kom det rekreative mere og mere ind i billedet, stadig med Nødebo som det foretrukne mål, og det fortsatte helt frem til 1979, hvor Nødebo Kro blev omdannet til forsamlingshus.

Skibsværft

 

Tegning af

Des Asmussen

Efter Slaget på Reden i 1801, hvor en stor den af den danske flåde blev ødelagt, havde Orlogsværftet stort behov for at øge kapaciteten, og derfor kom Skipperhuset i 1804 under Admiralitetet, der straks fyldte Chaluphusets indvendige havn med jord og foretog en stor ombygning. De næste ca. 10 år blev der bygget hen ved 200 mindre kanonbåde til flåden. Også de to store træskure blev opført i denne periode til efterbehandling af bådene. Det skete under ledelse af Therkel Petersen, som residerede i Skipperhuset 1804-46.

I nabohuset mod nord, Mines Lyst, boede oberst D.A. von der Recke, der stod for anlæggelsen af Esrum Kanal, hvor der blev sejlet brænde fra Gribskov til København. Kanalen var netop blevet færdig (1805), og de kommende år byggede Therkel Petersen og hans mænd under Reckes opsyn også pramme til kanalens drift.

Skipperhuset emmer af historie

I tidens løb har der været omkring en snes skippere. Ud over Therkel Petersen skal nævnes P.H. Løhmann, fordi det var ham, der anskaffede de to både, der sejler på søen den dag i dag: Rolf (1909) og Viking (1917).

Rolf hed oprindelig Herman. Men i 1956 døde Alfred Jandals elskede hund, Rolf. Alfred Jandal er der stadig mange, der kan huske. Han var skipper i 40 år (1943-83), og ligesom sine forgængere og efterfølgere passede han kongehusets både, og i øvrigt var han en nær ven med Frederik IX, der sejlede meget på søen.

Senere har der været kongeligt vaskeri (1866-1954). I Chaluphuset var der store vaskekar og centrifuger, og det vasketøj, der ikke blev hængt til tørre udendørs, blev tørret i Beghuset, hvor vinduernes træjalousier er bevaret.

I 1993 blev hele Skipperhus-komplekset restaureret, og nu er det igen muligt at sejle ind i det snart 300 år gamle Chaluphus.

De 3 initiativrige ejere og redere.

Fra venstre, Anders Fisker, Peter Teilmann og Ole Birch. Peter Teilmann er desværre efterfølgende afgået ved døden.

I gamle dage var det et godt job at være skipper i Skipperhuset. Der var fuldt op at gøre med sejlads frem og tilbage til Nødebo, og indtil 1939 havde skipperen endda indtægter fra fiskeri i søen. Sådan er det ikke længere. Både er dyre at vedligeholde, sæsonen er kort, og det siger sig selv, at man ikke spinder guld på at drive bådfart på Esrum Sø.

 

Da der i 2010 ikke var nogen skipper, der havde mod på at fortsætte, trådte tre venner fra Fredensborg til: Anders Fisker, Peter Teilmann og Ole Birch. De overtog de bevaringsværdige både Viking og Rolf og lod dem gennemgå en omfattende renovering, herunder isætning af helt nye, miljøvenlige dieselmotorer, samt en

gennemgribende sikkerhedsudrustning. Et nyt kapitel er i gang for den traditionsrige bådfart.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside (klik her)

bottom of page