top of page

Musik og solnedgang ved Esrum Sø

Operasanger Lars Bo Ravnbak underholder på bedste vis med et dejligt repetoire

Fotos: Helge Lykke
bottom of page